پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری

 
 

سخنران
عنوان سخنرانی
زمان
مکان
دکتر امید کریم زاده
باورهای دینی و معرفت شناسی اختلاف نظر
سه‌شنبه 6 بهمن 94، صبح
چهارمین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر، علوم و تحقیقات تهران
دکتر هاشم مروارید
تحلیل و نقد منطق پیشنهاديِ کیت فاین براي گفتمان ذاتی
سه‌شنبه 1 دی 94، صبح
همایش سالانه انجمن علمی منطق ایران، دانشگاه تربیت مدرس
دکتر هادی نیلفروشان
یادگیری فناورانه در صنعت گاز
پنجشنبه 26 آذر 94
کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری، مرکز همایش‌های صدا و سیما
دکتر ابوتراب یغمایی
معرفت علمي اجتماعي: دفاع از ديدگاه الكساندر برد
دوشنبه 23 آذر 94،
ساعت 16 تا 18
پژوهشکده فلسفه تحلیلی پژوهشگاه دانش های بنیادی
دکتر جمیله علم الهدی
جنسیت، فلسفه و دانشگاه
چهارشنبه 13 آبان 94،
صبح
همایش فلسفه آموزش عالی
مرکز همایش‌های دانشگاه شهید بهشتی
دکتر ابوتراب یغمایی
نقش دانشگاه در تولید معرفت علمی و ارزیابی آن
سه شنبه 12 آبان 94،
بعدازظهر
همایش فلسفه آموزش عالی
مرکز همایش‌های دانشگاه شهید بهشتی
دکتر امید کریم زاده
بررسی رابطه اخلاق و آموزش: یک نگاه فلسفی
سه شنبه 12 آبان 94،
صبح
همایش فلسفه آموزش عالی
مرکز همایش‌های دانشگاه شهید بهشتی
دکتر هاشم مروارید
روانشناسی عرفی و گرایش‌های گزاره‌ای
دوشنبه 27 مهر ماه 94،
ساعت 10 تا 12
دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی
دکتر جمیله علم الهدی
توجه به نقش تربیت دینی
یکشنبه 11 اکتبر 2015،
ساعت 9 تا 11
همایش گفتگوی ادیان و تمدن‌ها، یونان
دکتر سعید معصومی
هم وردایی عام و تبعات فلسفی آن
چهارشنبه 20 خرداد ماه 94 ساعت 13:30 تا 15
تالار اجتماعات گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف
دکتر ابوتراب یغمایی
ساختارگرایی و مساله کاربرد پذیری ریاضیات در فیزیک
سه شنبه 22 اردیبهشت ماه 94 ساعت 14 تا 18:30
سالن آمفی تئاتر دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
دکتر امید کریم زاده
مباحثی در معرفت شناسی اختلاف نظر
دوشنبه 18 اسفند 93
ساعت 16 تا 18
پژوهشکده فلسفه تحلیلی پژوهشگاه دانش های بنیادی
دکتر ابوتراب یغمایی
فعل الهی و قوانین فیزیک
سه شنبه 25 آذرماه 93
ساعت 15 الی 16
تالار ابن هیثم دانشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی
دکتر محمود مختاری
فیزیک در لباس متافیزیک!
شنبه 27 اردیبهشت 93
سالن جابر ابن حیان دانشگاه صنعتی شریف
دکتر جمیله علم الهدی
الگوی نظم اجتماعی در شهر مدرن و اسلامی
دوشنبه 22 اردیبهشت 93
دانشگاه صنعتی شریف
​​​
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی