دانشگاه شهید بهشتی

مراسم معارفه سرپرست دانشکده مهندسی برق (الکترونیک-قدرت) برگزار شد

تاریخ انتشار: 1399/11/15 03:01 ب.ظ

مراسم  تکریم دکتر رضا قادری و معارفه دکتر سید ابراهیم افجه ای به عنوان سرپرست دانشکده مهندسی برق (الکترونیک-قدرت)، سه شنبه 14 بهمن 1399 با حضور دکتر نصیری قیداری رئیس دانشگاه شهید بهشتی، دکتر فرجی دانا رئیس هیأت مدیرۀ بنیاد حامیان علم و فناوری ایران، برخی از اعضای هیات رئیسه دانشگاه و اعضای هیات علمی و کارکنان دانشکده برق برگزار شد.

خبر تکمیل خواهد شد.

 99-11-14 انتصاب دکتر افجه ایSBU_9706.jpg
99-11-14 انتصاب دکتر افجه ایSBU_9647.jpg

99-11-14 انتصاب دکتر افجه ایSBU_9718.jpg


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: سرپرست دانشکده مهندسی برق (الکترونیک-قدرت)
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 927
اخبار : مراسم معارفه سرپرست دانشکده مهندسی برق (الکترونیک-قدرت) برگزار شد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی