دانشگاه شهید بهشتی

رونمايى از كتاب چهل خانه: كالبد و زندگى در چهل خانهء تاريخى نجف آباد

تاریخ انتشار: 1399/09/26 10:25 ق.ظ

رونمايى از كتاب "چهل خانه: كالبد و زندگى در چهل خانهء تاريخى نجف آباد" اثر دكتر عاطفه كرباسى عضو هيأت علمى دانشكدۀ معمارى و شهرسازى دانشگاه شهيد بهشتى با حضور دكتر مهدی جمالى نژاد (معاون وزير کشور و رييس سازمان شهردارى ها و دهيارى هاى كشور) و محمد مغزى نجف آبادى (شهردار نجف آباد)، در شهريور ماه امسال در خانۀ تاريخى كبيرزادۀ نجف آباد اصفهان انجام شد.

   كتاب "چهل خانه"با  ٢٣٧ صفحه و تمام رنگى، به تقريظى از سيد محمد بهشتى آراسته شده و در  انتشارات پژوهشگاه ميراث فرهنگى و گردشگرى، با حمايت شهردارى نجف آباد به چاپ رسيده است. كتاب شامل مجموعه‌اى كامل از تصویرها، نقشه‌ها و شرحى از چگونگى زندگى گذشته و حال در خانه‌هاست. مواد اوليۀ اين پژوهش ضمن يك طرح پژوهشى مشترك بين دانشگاه شهيد بهشتى به نمايندگى خانم دكتر كرباسى و پژوهشكدۀ بناها و بافتهاى تاريخى فرهنگى پژوهشگاه ميراث فرهنگى و گردشگرى فراهم آمده است.

sbu-arc-fac-news-1399-09-26-03.JPG
sbu-arc-fac-news-1399-09-26-02.png
sbu-arc-fac-news-1399-09-26-01.png 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: رونمايى از كتاب "چهل خانه: كالبد و زندگى در چهل خانهء تاريخى نجف آباد"
منبع خبر دانشکده معماری و شهرسازی
تعداد مشاهده: 1,598
اخبار : رونمايى از كتاب چهل خانه: كالبد و زندگى در چهل خانهء تاريخى نجف آباد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی