دانشگاه شهید بهشتی

رویدادینو نوآوری و کارآفرینی اجتماعی،مرکز نوآوری علوم انسانی و اجتماعی

تاریخ انتشار: 1399/05/25 09:49 ق.ظ

باور رایج در جامعه علمی و سیاستگذاران مرتبط با علوم انسانی در ایران این است که وضعیت خلاقیت و نوآوری در این دسته از علوم در کشور ما با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد. جامعه علمی ما در این حوزه با وجود برخورداری از میراث گرانبهایی از منابع الهامی و خاطره تاریخی اندیشهورزی های نیرومند و نوآورانه در باب انسان و جامعه انسانی اینک در حاشیه رودخانه علوم انسانی و جریان های خروشان آن در دنیا قرار گرفته است.

در رویدادینو همراه با دکتر هادی نیلفروشان معضل نوآوری درحوزه علوم انسانی در ایران امروز را از زوایای مختلف و از میان ابزار ها و تکنیک های مطرح در این حوزه مورد بررسی قرار می‌دهیم، تا بتوانیم گامی هر چند کوچک در جهت ارتقای نوآوری در حوزه علوم انسانی برداریم.

با ما در این رودیداینو همراه باشید.

IMG_20200815_095415_734.jpgSorosh-Icon
کلید واژه ها: مرکز نوآوری علوم انسانی و اجتماعی، پژوهشکده مطالعات بنیادین
منبع خبر پژوهشكده مطالعات بنيادين علم و فناوري
تعداد مشاهده: 1,310
اخبار : رویدادینو نوآوری و کارآفرینی اجتماعی،مرکز نوآوری علوم انسانی و اجتماعی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی